Angol-Magyar szótár
Elválasztás   Ejtés    Rövid változat
 

CímszavakSzócikk
 or so
so 
hat
1. (oly)annyira; olyan   It's so fast that you can't see it. Olyan gyors, hogy nem lehet látni.
2. [összehasonlításban] annyira; olyan   This winter was not so cold as last year's. Ez a tél nem volt olyan hideg, mint a tavalyi.
3. BIZ. [hangsúlyozás] «nagyon» annyira; olyan   I'm so happy. Olyan boldog vagyok.
4. így; úgy   I painted it black and it will remain so. Feketére festettem és úgy is marad.
5. [segédige, „be”, „do”, „have” előtt] is   She can really dance, but so can you. Tényleg tud táncolni, de te is.
6. azért; annak érdekében   Take a cab so that you don't miss the plane. Fogj egy taxit, hogy le ne késd a gépet.
Fraz.
or so körülbelül; megközelítőleg There are a hundred or so books on the shelf. Körülbelül száz könyv van a polcon.
quite so [egyetértés] pontosan
so as azért; annak érdekében; azzal a szándékkal You only did it so as to make me mad. Csak azért csináltad, hogy feldühíts.
so much for ennyit (vmiről) So much for your secret plan. Ennyit a titkos tervedről.
ksz
1. ezért; emiatt; így   She had to wait, so she bought a newspaper. Várnia kellett, így vett egy újságot.
2. [meglepetés, gúny kifejezése] szóval   So you decided to do it alone! Szóval elhatároztad, hogy egyedül csinálod.
Fraz.
So what? BIZ. És akkor mi van?
nm
az; azt   He's an idiot and will remain so. Bolond, és az is marad.   You'll put it back because I said so. Visszateszed, mert azt mondtam.
mn
igaz; valós   No, it can't be so. Nem, ez nem lehet igaz.
© 2000-2019 LangBridge Nyelvinformatika